Menu Sluiten

Spelregels

Met je aanmelding en als je een opdracht voor ons doet ga je automatisch akkoord met de onze spelregels.

profiel

Van de presentatie op de website hangt alles af, dus ook: hoe snel en hoe vaak je dier zal worden uitgekozen. Foto’s en omschrijving op je profiel moeten duidelijk en altijd recent zijn. Als je dat niet bijhoudt kunnen wij je foto’s niet meer aan onze klanten voorleggen en zullen wij je dier moeten uitschrijven. Zeker wat jonge dieren betreft geldt: minstens 3x per jaar de foto’s vernieuwen. Foto’s dienen vrij te zijn van auteursrechten of rechten van derden en je vrijwaart ons dan ook van enige aanspraak daarop. Het profiel van je dier wat openbaar op onze site wordt gepubliceerd is anoniem en vermeldt dus niet jouw persoonlijke gegevens. Alle informatie en beeldmateriaal op je profiel moet ook volledig vrij zijn van elke verwijzing (denk aan kennelnaam of bedrijf) naar de identiteit van de eigenaar. De profielfoto dient ook een goede snelle pakkende fotorepresentatie zijn van jouw dier, niet van jou zelf.

afwezigheid/wijzigingen

In de aanloop naar een opdracht stellen wij de klant (nog buiten jouw medeweten) meerdere kandidaten voor. De klant geeft zijn voorkeur door, wij mailen of bellen de overgebleven kandidaten of zij beschikbaar zijn. Het is dus van groot belang dat je ons altijd op de hoogte houdt van wijzigingen van mailadres en telefoonnummers. Ook al heb je tijden lang niets van ons gehoord, een ander (mobiel) telefoonnummer krijgt, voor langere tijd afwezig zult zijn of als je dier is weggelopen of iets overkomen is: log dan in en pas het profiel van je dier aan !

een opdracht

Eerst wordt er vaak eindeloos vergaderd, meestal door reclamebureau, fotograaf en de opdrachtgever zelf. De klant spreekt zijn voorkeur uit. Dus ook nadat we met jou contact hebben gehad over beschikbaarheid, kan het nog steeds dat toch voor een ander model gekozen wordt. Wij mailen de kandidaten zodra definitief is welk dier is uitgekozen voor de opdracht. De uitgekozen kandidaat krijgt te horen waar, wanneer en hoe laat de opdracht plaatsvindt, hoe lang de opnamen ongeveer zullen duren, wat het product of onderwerp van de shoot is, of je vooraf nog iets moet oefenen/trainen met het dier en of je nog iets (evt. accessoires) zou moeten meenemen.

de grote dag

Voordat je op de shootlocatie of in de studio verschijnt zorg je er natuurlijk voor dat je zelf (netjes, casual) en je dier er optimaal verzorgd uitziet, en -als je dier een hond is- hij goed is uitgelaten en fris aan de opdracht kan beginnen.

WEES ALTIJD OP TIJD AANWEZIG ! Hou rekening met files en vertragingen en bedenk dat er soms wel 30 man op je zit te wachten! Als je arriveert op de locatie of in de studio meld je dan netjes aan onder de naam “Animaux Dierencasting” en wees een waardige afgevaardigde van ons bureau. Het is (om de concentratie van dier en fotograaf/regisseur zo min mogelijk te verstoren) gewenst dat er slechts één begeleider per dier bij de opnamen aanwezig is. Mocht je echt hulp van iemand anders nodig hebben (bij het rijden of om een andere dringende reden) is het toegestaan om maximaal 1 volwassen persoon mee tee nemen. Kinderen zijn niet toegestaan. Let op: je dient dit wel vooraf bij ons te melden. Belangrijk is wel dat je je gast/begeleider informeert over de regels. Jij bent die dag verantwoordelijk voor zijn of haar aanwezigheid en gedrag.

Meestal volgt dan een lange wachttijd. Maak van die gelegenheid gebruik door je dier te laten acclimatiseren en indien mogelijk je dier vast kennis te laten maken met de modellen of acteurs waarmee geposeerd of gefilmd gaat worden. Behalve de fotograaf/filmploeg zijn er vaak acteurs/modellen (dat kunnen ook kinderen en/of andere dieren zijn), visagist, stylist en vaak ook mensen van het reclamebureau en/of iemand van de klant zelf aanwezig.

Je zult gevraagd worden je dier op een bepaalde wijze te laten staan of zitten, bepaalde commando’s op te laten volgen, dat varieert uiteraard per opdracht. Probeer buiten de noodzakelijke begeleiding van je dier zelf zo min mogelijk op te vallen, de camera niet in de weg te staan of lopen, niet in het licht te staan, over kabels te struikelen en je NIET met de opname en/of omstandigheden te bemoeien. Ga niet storend luidruchtig lopen kletsen maar let goed op wanneer er absolute stilte wordt geeist voor geluidsopnamen, uiterste concentratie of werkdiscipline.

Vanzelfsprekend mag je te allen tijde ingrijpen op het moment dat je vindt dat je huisdier aan een pauze toe is. Jij kent je dier nu eenmaal het best en ook jij wilt optimaal presteren dus doe er alles aan om je dier zich zo prettig mogelijk te laten voelen met de situatie! Bedenk ook, dat jouw onzekerheid en stress onmiddellijk overslaat op je dier. Heb je vragen over het verloop van de shoot, spreek dan altijd alleen de Animaux Dierencasting trainer/begeleider aan en bepraat dat dan alleen met hem. Hij is je enige contactpersoon tijdens de shoot.

Neem wat speeltjes mee met behulp waarvan je je dier als het nodig is bepaalde gezichtsuitdrukkingen kunt laten trekken. Ook de beloningen waaraan je dier gewend is mogen natuurlijk niet ontbreken (evt. clicker niet vergeten). Vergeet niet een borstel of kam mee te nemen waarmee je tussendoor de vacht van het dier kunt restylen. Een waterbak is ook niet in iedere studio aanwezig, dus neem die voor de zekerheid ook zelf mee. Hou rekening met lange, lange, lange wachttijden en neem een boek of tijdschrift mee. Het kan soms zelfs voorkomen (m.n. bij film) dat men helemaal niet aan jouw scene(s) toekomt!

Na de sessie worden de resultaten bekeken en beoordeeld. Als je het seintje krijgt dat “het erop staat” kun je naar huis. Krijg je na een redelijke wachttijd dat seintje nog steeds niet, vraag dan wat de verwachte tijd is waarop je weer nodig bent.

NIETS ONDERTEKENEN! Mocht men je vragen een quitclaim (of wat voor document dan ook) in te vullen en/of te ondertekenen, doe dit pertinent niet maar verwijs (BELEEFD !) naar Animaux.

fee

Afhankelijk van de opdracht wordt een tarief vastgesteld en aan jou doorgeven.  Nadat je opdracht klaar is vul je op onze website een declaratieformulier in. Dit formulier vind je door je eerst te registreren en in te loggen bij Mijn dierencasting. Het declaratieformulier vind je in je account.

afspraak is afspraak

Als je voor een bepaalde klus hebt afgesproken mee te zullen werken en je daarna toch de opdracht eenzijdig annuleert, breng je ons in een onmogelijk parket en riskeren wij een enorme schadeclaim van onze klant. Daarom rekenen op je betrouwbaarheid. In geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld ziekte of een sterfgeval) verwachten wij dat je zo spoedig mogelijk (minimaal 24 uur van tevoren) contact met ons opneemt zodat wij de opdrachtgever kunnen informeren. Animaux Dierencasting is voor noodgevallen bereikbaar op tel.no. 06-236 234 24.

diervriendelijkheid

Het begeleiden van onze dieren op de set geschiedt altijd liefdevol en moet zijn gebaseerd op positieve bekrachtiging en beloning. Je dier mag nooit fysiek gestraft (getikt, geschopt, geslagen etc.) worden. Doe je dit wel, wordt je onmiddellijk met je dier van de set verwijderd en wordt je dier bij ons uitgeschreven. Ook ontvang je in dit geval geen vergoeding.

aansprakelijkheid

Animaux is niet aansprakelijk voor door jou of je dier aangerichte schade; er wordt van uitgegaan dat je zelf WA-verzekerd bent.

resultaten

De opdrachtgever is eigenaar van het gemaakte materiaal; het is dus pas te zien na publicatie. Soms wordt van een uitstekend verlopen shoot helemaal niets gepubliceerd. De oorzaak daarvan ligt niet bij jou of ons, maar is het besluit van de klant.

jij als figurant

Het komt wel eens voor dat je tijdens een sessie gevraagd wordt zelf voor de camera te verschijnen. Ga hier niet meteen op in maar neem eerst contact met ons op of verwijs de vraagsteller naar Animaux. Als je spontaan op zo’n voorstel ingaat kunnen we achteraf geen figurantenfee meer voor je bedingen.

vragen na afloop

Je werkt voor Animaux Dierencasting, dus eventuele vragen na afloop van een opdracht richt je uitsluitend aan ons en NIET aan onze opdrachtgever(s) of diens (hoofd)kantoor, noch aan het reclamebureau, noch aan andere personen die je op de set hebt ontmoet.

don’ts

– Maak geen foto’s of video van de shoot met je telefoon en plaats geen enkele inhoud ervan op social media. Onze klanten hebben veel geld geïnvesteerd in het project waar jij voor gevraagd bent. Bedenk dat goed.

– Het is niet toegestaan voor of na publicatie van het project op social media van de klant of product onder de comments of anderszins commentaar achter te laten waaruit blijkt dat JIJ de eigenaar van het dier in beeld bent. We snappen je trots maar je discretie is hier noodzakelijk.

– Vraag aanwezige acteurs, figuranten, crewleden of mensen uit de organisatie niet om foto’s, selfies etc. Breng ze niet in verlegenheid hiermee. Vaak zijn ze te geconcentreerd bezig met hun rol of werkzaamheden om aandacht hiervoor te hebben.

– Het is niet toegestaan je contactgegevens** AAN WIE DAN OOK op de set te verstrekken. Bedenk dat je daar bent uit naam van je opdrachtgever Animaux Dierencasting!

– Tot grote ergernis van onze klanten gebeurt het maar al te vaak dat eigenaren bepaalde spullen zoals jassen, tassen etc. op de set achterlaten en vergeten mee naar huis te nemen waardoor zij deze zaken moeten nasturen. Check dus bij vertrek goed of je alles bij je hebt!

– Onze klanten hebben veel geld geïnvesteerd in het project waaraan je meewerkt en willen daarom altijd zelf richting kunnen geven aan de gewenste beeldvorming hieromtrent. Als je n.a.v. een opdracht door een krant, tv-programma of andere media rechtstreeks wordt benaderd voor een reportage of interview is het niet toegestaan hierop in te gaan zonder nadrukkelijke toestemming van ons of onze klant. Ook mag je nooit zelf contact opnemen met de media om ruchtbaarheid te geven aan het project. Als je deze regel niet nakomt behouden wij ons het recht voor om een boete van €2.000 aan je op te berekenen voor geleden schade.

**Onder contactgegevens wordt behalve je naam, adres en telefoonnummer ook verstaan je website(s), facebook, e-mailadres(sen), visitekaartje(s), bedrukte relatiegeschenken, etc. etc.

geheimhouding

In vrijwel alle gevallen geldt voor een opdracht dat medewerking aan een programma of campagne dit lange tijd voorafgaand aan uitzending of publicatie in het geheim is gepland en dus voor het grote publiek een verrassing moet blijven. Van jou wordt verwacht zeer discreet om te gaan met je kennis daaromtrent en dat je begrijpt dat het expliciet niet is toegestaan informatie dan wel (eigen) beeldopnamen gemaakt tijdens de opnamen te plaatsen in tekst of in beeld op welke (social) media dan ook. Als je deze regel niet nakomt behouden wij ons het recht voor om een boete van €2.000 aan je op te berekenen voor geleden schade.

concurrentiebeding

Door je aanmelding bind je je model(len) exclusief en uitsluitend aan Animaux Dierencasting.  Maar ook als een opdrachtgever, reclamebureau, fotograaf, stylist, etc., waarvoor je eerder via ons gewerkt hebt, je rechtstreeks zou benaderen voor een vervolg- of nieuwe opdracht is het niet toegestaan daarop in te gaan: je verwijst altijd direct naar ons. In geval van het niet nakomen van dit beding stellen wij jou aansprakelijk voor gederfd verlies. 

meer vragen ?

Check onze vaakgestelde vragen (FAQ) pagina hier of lees meer over ons privacybeleid.